Airocide

Profesionalna sterilizacija zraka uz pomoć svjetski priznate AiroCide nanotehnologije

Čist zrak — duga ljubav!

Dokazano uništava 99.9% organskih onečišćenja u zraku. Da, uključujući i Covid-19.
Rezultati mjerenja pokazuju učinkovitost AiroCide uređaja na mikrobiološku kvalitetu zraka. Značajno smanjenje mikroorganizama prisutnih u zraku izmjereno je nakon uključenja uređaja i to nakon 24 sata za 59%-64%, 48 sata 85%-89% i nakon 72 sata 95%-100%.
AiroCide je tehnološki jedinstven uređaj za sterilizaciju zraka. Patentirana nanotehnologija od strane NASA-e, korištena je na svemirskim misijama, a unazad par godina dopuštena je njena šira komercijalna upotreba u industriji i kućanstvu.
Airocide APS-1000

O uređaju

 • nanotehnologija bazirana na reakciji fotokatalize
 • patent NASAe
 • dizajniran da radi 24 / 7
 • ljudi mogu sigurno boraviti u prostoru
 • jednostavan za instalaciju i održavanje
 • nema nusproizovoda
 • nema filtera
 • zelena tehnologija

Fotokatalitička oksidacija

Jedinstvena tehnologija pročišćavanja zraka

Fotokatalitička oksidacija je proces kojim dolazi do kidanja veza između složenih organskih molekula. Proces se odvija u reaktoru AiroCide uređaja a pokreće ga ultraljubičasta (UV) svjetlost čiji su izvor UV žarulje. One obasjavaju titanov dioksid (TiO2), koji je procesom nanotehnologije trajno vezan na staklenu površinu reaktora.

Svojstvo TiO2 je da pod utjecajem UV svjetlosti otpušta elektrone u svoju vanjsku ljusku čime oni postaju aktivni te u zraku kidaju molekule vode stvarajući mrežu slobodnih radikala (H+ i OH-). Rezultat trenutno stvorenih radikala su mnogobrojne reakcije kidanja veza između svih organskih tvari u zraku.

Konačni produkti ovih reakcija su voda i ugljični dioksid (H20 I CO2), koji se mogu naknadno naći u tragovima u zraku koji izlazi iz reaktora. TiO2 se nalazi u reakcijskoj komori zajedno sa UV žaruljama, trajno vezan na staklenu površinu i kao takav je neograničen izvor slobodnih radikala.

Titanium Dioksid
Titanov dioksid (TiO2),

O reaktoru

 • sastoji se od titanovog dioksida (TiO2) trajno vezanog za staklene tube
 • TiO2 se ne troši već je izvor slobodnih elektrona odnosno radikala
 • pod djelovanjem uv svjetla elektroni TiO2 postaju aktivni
 • elektroni uzrokuju katalizu svih organskih molekula u zraku

Dokazano uništava

99,9% organskih tvari u zraku
COVID-19
Virusi
Bakterije
Plijesan
Pelud
Voc
Dim
Mirisi

Za razliku od HEPA filtera, AiroCide uništava sve organske spojeve bez obzira na veličinu. Pritom nema nusproizvoda niti filtera za zamjenu koji mogu rekontaminirati prostor.

S nanotehnologijom veličina čestica je nebitna jer se destrukcija događa na molekularnoj razini.

Primjena

AiroCide je učinkovit u svim uvjetima, a naročito u ordinacijama, klinikama i ustanovama

Medicinske ustanove

 • Operacijske dvorane
 • Intenzivna njega
 • Čekaonice i ambulante

Industrija

 • Proizvodnja
 • Skladištenje
 • Transport

Poslovni prostori

 • Uredski prostori
 • Sobe za sastanke
 • Recepcije

Kućanstva

 • Astma
 • Alergija
 • Smanjeni imunitet

24 sata na dan

AiroCide sistem je dizajniran da radi 24 sata na dan pružajući konstantnu zaštitu.

 • dokazano uništava 99.9% organskih onečišćenja u zraku
 • u potpunosti siguran za boravak ljudi u vrijeme rada
 • jednostavna instalacija i održavanje
 • bez nusproizvoda i bez filtera

Filteri out — AeroCide in

Za razliku od sistema na bazi filtera, koji ograničeno uklanjaju organske tvari iz zraka ovisno o njihovoj veličini, AiroCide dokaza¬no uništava 99.9% organskih tvari u zraku veličine do 0.001 mikrometra. (covid-19 uključen) S obzirom na to da AiroCide nema filtera, nema niti mogućnosti potencijalne rekontaminacije zraka.

Sigurnost za ljude i okolinu

AiroCide je izrazito siguran sustav jer se reakcije fotokatalitičke oksidacije odvijaju unutar reakcijske komore. Jedini nusprodukti reakcije koji izlazi iz uređaja su tragovi CO2 i H2O.

Proces fotokatalize uništava sve organske spojeve koji se nalaze u zraku, što uključuje viruse, bakterije, plijesni, te druge štetne organske spojeve (eng. violent organic compound - VOC).

AiroCide je zelena tehnologija koja ne proizvodi ozon, već ga uništava. Za razliku od sistema filtera, proces fotokatalize uništava apsolutno sve organske spojeve i mikroorganizme u zraku bez obzira na veličinu.

Dostupni modeli

Za različite situacije i površine
Airocide GCS 100

AiroCide model GCS 100 (75m²)

Airocide model dizajniran za rješavanje najtežih stupnjeva biološkog opterećenja. GCS 100 koristi najveću katalitičku površinu TiO2 sa ukupno 40 UV žarulja od 254 nanometara za maksimalnu molekulsku pretvorbenu snagu. Model GCS 100 dodaje vrijeme zadržavanja u procesu reaktora kako bi se osigurala eliminacija velike količine organskih čestica u najzahtjevnijim situacijama u prostorima kao što su operacijske salei jedinice za intenzivnu skrb. Kada se Model GCS 100 koristi u klasterima postaje izrazito moćan alat za upravljanje mikrobiološke kvalitete zraka.
DIMENZIJE107 x 59 x 11.5 cm
MAX VELIČINA PROSTORA75 m2
KAPACITET UČINKA1530 m3/h
MODEL RADAautomatski
MIN VELIČINA ČESTICE>0.001 mikrometar
EFIKASNOST UČINKA99.9%
UKLANJANJE PLINOVAda
MAX RAZINA BUKE50 dBa
POKROVplastika / metal
BOJAbijela
TEŽINA29 kg
SNAGA102/240 Volt 50/60 Hz
AMPERmax 5.0 A
MJESTO INSTALACIJEzid / strop / mobilno
ELEKTRIČNA UTIČNICACEE7/16
CIJENA85.100 HRK + PDV